Teisinė informacija
Teisinė informacija

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl tarifo ir kainų už keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais nustatymo"  2014 m. gruodžio 15 d. Nr. V17-449

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr.V17 - 449 ,,Dėl tarifo ir kainų  už keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais nustatymo'', sprendimo 1,  2.1,  2.2,  2.3 punktus išdėstyti taip:
1.Nustatyti už keleivių vežimą autobusais reguliariais reisais  vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifą - 0,0811 euro (be PVM) už vieną nuvažiuotą kilometrą.
2.1.vienkartinio bilieto kainą vienam keleiviui - 0,36 euro;
2.2.nuolatinio mėnesinio bilieto kainą vienam keleiviui - 11,18 euro;
2.3.nuolatinio mėnesinio bilieto kainą moksleiviui -  2,23 euro

Darbo kodeksas

(2002-06-04 LR Seimas Nr. IX-926)

(Valstybės žinios 2002, Nr.64-2569)

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

(1994-12-21 LR Seimas Nr. I-722)

(Valstybės žinios 1994, Nr.102-2049)

Kelių transporto kodeksas

(1996-11-19 LR Seimas Nr. I-1628

(Valstybės žinios 1996, Nr. 119-2772)

Transporto veiklos pagrindų įstatymas

(1991-10-08 LR AT – Atkuriamasis Seimas Nr. I-1863)

(Valstybės žinios, 1991, Nr. 30-804)

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas

(2008-09-15 LR Seimas Nr. X-1722)
(
Valstybės žinios 2008, Nr. 113-4290)

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

(2003-07-01 LR Seimas Nr. IX-1672)
(
Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3170)

Transporto lengvatų įstatymas

(2000-03-30 LR Seimas Nr. VIII-1605)
(
Valstybės žinios 2000, Nr. 32-890)

Susisiekimo ministro įsakymas dėl keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo

2011-04-13 Nr. 3-223

(Valstybės žinios, 2011-04-16, Nr. 46-2190)